سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۴۲/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۷۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید کالای مشروحه از شرکت های تامین کننده داخلی شامل: NICKEL CADMIUM BLOCK BATTERY
شرایط : گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : پایگاه اطلاع رسانی و یا استان خوزستان، شهرستان امیدیه، بلوار نفت، شرکت بهره بردرای نفت و گاز آغاجاری اداره تدارکات و امور کالا
آدرس ارسال مدارک : استان خوزستان، شهرستان امیدیه، بلوار نفت، شرکت بهره بردرای نفت و گاز آغاجاری اداره تدارکات و امور کالا
۰۶۱۵۲۶۲۰۸۹۷ تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۰۸۹۷-۵۲۶۲۲۶۸۳ فکس
- ایمیل http://agogpc.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید کالای مشروحه از شرکت های تامین بهره برداری نفت و گاز آغاجاریمناقصه ارزیابی کیفی خرید کالای مشروحه از شرکت های تامین بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن