سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

شماره آگهی ۲۵/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۳۱۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیت های بهره برداری شامل نگهداری و تعمیرات، تامین آب، رفع حوادث شبکه، خطوط انتقال و انشعابات آب و انجام فعالیتهای سرمایه ای در منطقه باغستان به شرکت ها - مدت زمان عملیات هجده ماه شمسی با برآورد ۱۹,۹۴۲,۷۵۲,۲۳۸
شرایط : حداقل رتبه ۵ رسته آب - معرفینامه مشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت، کدپستی ۱۰ رقمس، شماره نمابر، فیش بانکی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا شعبه اکباتان / سپرده شركت در مناقصه ۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا شعبه اکباتان و یا ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا گواهی صادره از امور مالی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ تا پایان ساعت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۹/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، بلوار اصلی، خیابان شهید علیرضا راسخ مهر یکم غربی، ساختمان شماره ۱ دبیرخانه مرکزی شرکت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیت های بهره برداری آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهرانمناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیت های بهره برداری آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن