سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نیشابور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۳۱۳۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیف شهری و رفع سد معبر منطقه ۲ (جنوب کمربندی امام رضا (ع)) با برآورد ۳۷۹,۹۷۵,۹۸۸,۲۱۶
شرایط : شرکتهای خدماتی واجد صلاحیت قانونی فنی و مالی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۸.۹۹۸.۷۹۹.۴۱۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور حقوقی و قراردادهای شهرداری نیشابور واقع در میدان امام - ساختمان ستاد مرکزی شهرداری طبقه سوم --- یا نشانی سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری واقع در میدان امام دبیرخانه ستاد مرکزی شهرداری
۰۵۱۴۲۲۲۲۰۰۱-۵ داخلی ۱۱۳۱ و ۱۱۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.neyshabur.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیف شهری و رفع سد شهرداری نیشابورمناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیف شهری و رفع سد شهرداری نیشابور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن