مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه فرودگاه های کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فرودگاه های کشور

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۰۲۴۴۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه شاهرود
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۷-۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۷-۱۷
آدرس خرید اسناد : سايت اينترنتی http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونيکی دولت www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه فرودگاه های کشورمناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه فرودگاه های کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن