مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ساختمان های بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۰۲۴۴۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ساختمان های بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۷-۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۷-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۷-۱۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۰-۱۵ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ساختمان های بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ساختمان های بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن