سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فولاد هرمزگان جنوب

شماره آگهی ۱۳۱۳۰۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۰۷۶۶۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام عملیات بازرسی، بهینه سازی و تعمیرات دوره ای، موردی، درخواستی، پیشگیری و نگهداری آسانسورها در شرکت فولاد هرمزگان جنوب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۰۲۱۵۳۶۷۴۶۲۰۰۲ نزد بانک ملی به نام شرکت فولاد هرمزگان جنوب / سپرده شركت در مناقصه ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما مدت اعتبار تضمین بانکی باید تا سه ماه پس از صدور بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد (چک تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد) و یا فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانتنامه به شماره حساب ۰۲۱۵۳۶۷۴۶۲۰۰۲ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۵۳۰۰۰۳ داخلی ۸۹۳۹ تلفن ۰۷۶۳۳۵۳۰۱۴۵ فکس
- ایمیل http:// www.hosco.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام عملیات بازرسی، بهینه سازی و تعمیرات دوره فولاد هرمزگان جنوبمناقصه واگذاری انجام عملیات بازرسی، بهینه سازی و تعمیرات دوره فولاد هرمزگان جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن