سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۳۰۷۳/۱۳۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۰۷۷۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توضیع صورتحساب گاز منطقه ۳ گازرسانی مشهد - مدت پیمان ۳۶۵ روز تقویمی
شرایط : تایید اداره کار امور اجتماعی در ارتباط با موضوع - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۴۵۳۱۶۰۱۰۰۴ IR بانک ملی شعبه سجاد / سپرده شركت در مناقصه ۷۹۲.۸۵۰.۰۰۰ ریال براساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : مشهد، بلوار خیام، نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی طبقه دوم اتاق ۲۱۲
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۷۰۷۲۸۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-khrz.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزگار ما
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور گاز استان خراسان رضویمناقصه واگذاری خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور گاز استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن