سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان

شماره آگهی ۱۵-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۰۷۷۲۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای رینگ آب دور شهر لنگرود جهت تقویت تامین آب مسکن مهر با برآورد ۷,۸۲۷,۲۶۹,۵۴۱
شرایط : رشته پيمانكار: آب - ارايه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمنی( HSE )در هنگام عقد قرارداد الزامی است- گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۱۰۲۳۲۸۰۰۵ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۹۱.۳۷۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا فیش واریزی وجه نقد و یا اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) - شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
۰۱۳۳۳۲۵۱۱۳۶-۳۳۳۶۸۴۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa-guilan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان گیلان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای رینگ آب دور شهر لنگرود جهت تقویت تامین آب و فاضلاب استان گیلانمناقصه اجرای رینگ آب دور شهر لنگرود جهت تقویت تامین آب و فاضلاب استان گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن