سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۳۹-۹۷/۳۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۲۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدماتی (به تعداد حداقل ۲۶۷ نفر)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : الف و ب ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ج ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : بشارت نو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدماتی (به تعداد حداقل 267 توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خدماتی (به تعداد حداقل 267 توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن