سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۲۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه توزیع و خط انتقال آب (خرید واجرا) در شهر ایلام به مدت ۸ ماه با برآورد ۲,۳۶۱,۰۹۰,۳۲۳
شرایط : حداقل پایه ۵ رشته آب - کپی صلاحیت پیمانکاری - کپی سامانه ساجار- اصل ضمانت نامه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۸.۰۵۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد - دفتر حراست
۰۸۴۳۳۳۶۶۶۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه توزیع و خط انتقال آب (خرید واجرا) آب و فاضلاب شهری استان ایلاممناقصه اجرای شبکه توزیع و خط انتقال آب (خرید واجرا) آب و فاضلاب شهری استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن