سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۲۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۷/۴۳: بهسازی و احداث راه روستایی شلیلی به نقیشات به شقاریج شفلی و آنتنی های مربوطه شوشتر با برآورد ۳.۷۴۸.۱۸۷.۴۴۳ ریال و تضمین ۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۴۴: بهسازی و آسفالت جاده تصفیه شکر عناقچه اهواز با برآورد ۳۸.۵۲۸.۷۹۸.۸۲۰ ریال و تضمین ۱.۹۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۴۵: احداث راه فرعی جاده قدیم بهبهان - اهواز احداث قطعه اول بهبهان - آغاجاری با ارزیابی کیفی با برآورد ۶۲.۷۳۶.۶۷۸.۰۳۷ ریال و تضمین ۱.۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به شماره ۲۱۷۶۳۱۲۲۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ تا ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران - اهواز - امانیه خ شهید مدرس - اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۵۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 97/43: بهسازی و احداث راه روستایی شلیلی به نقیشات راه و شهرسازی استان خوزستانمناقصه 97/43: بهسازی و احداث راه روستایی شلیلی به نقیشات راه و شهرسازی استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن