سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری گنبد کاوس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۲۹۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری کلیه واحدهای مسکونی و غیرصنعتی تجاری و اداری به همراه اثاثیه و لوازم مربوطه متعلق به ساکنین واقع در محدوده قانونی شهر گنبدکاووس را در مقابل آتش سوزی و حوادث طبیعب به مدت یک سال بیمه نماید
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب ۷۰۰۷۸۵۱۴۳۴۱۶ نزد بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت -
آدرس ارسال مدارک : امور مالی شهرداری
۰۱۷۲۲۲۱۲۱۴-۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.gonbadcity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : امتیاز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری کلیه واحدهای مسکونی و غیرصنعتی تجاری و اداری شهرداری گنبد کاوسمناقصه واگذاری کلیه واحدهای مسکونی و غیرصنعتی تجاری و اداری شهرداری گنبد کاوس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن