سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری عسگران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۲۱۳۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل تغسیل و تدفین متوفیات به صورت درصدی از بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر و به مدت یک سال
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری عسگران
۰۳۱۴۲۷۵۲۰۶۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : چاپ دوم
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل تغسیل و تدفین متوفیات شهرداری عسگرانمناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل تغسیل و تدفین متوفیات شهرداری عسگران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن