مناقصه ارزیابی کیفی همزمان روش فشرده شامل: 12-97: احداث قطعه راه و شهرسازی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۲۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی همزمان روش فشرده شامل: ۱۲-۹۷: احداث قطعه دوم الف راه ساحلی بندر ریگ - گناوه با برآورد ۶۶.۰۶۲.۷۳۶.۵۷۷ ریال و تضمین ۲.۸۲۱.۲۵۴.۷۳۲ ریال --- ۱۳-۹۷: احداث قطعه دوم ب راه ساحلی بندر ریگ - گناوه با برآورد ۳۱.۵۸۰.۷۶۴.۸۵۶ ریال و تضمین ۱.۵۷۹.۰۳۸.۲۴۳ ریال
شرایط : صلاحیت پیمانکاری رتبه ۵ راه و ترابری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ تا ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : سایت - بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان شماره ۲
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی همزمان روش فشرده شامل: 12-97: احداث قطعه راه و شهرسازی استان بوشهرمناقصه ارزیابی کیفی همزمان روش فشرده شامل: 12-97: احداث قطعه راه و شهرسازی استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن