مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان سازمان نوسازی مدارس کشور منطقه 1 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران

شماره آگهی ۹/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۲۱۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان سازمان نوسازی مدارس کشور منطقه ۱ تهران با برآورد ۲۲.۹۳۸.۵۱۰.۹۲۱ ریال و تضمین ۱.۱۴۶.۹۲۵.۵۴۷ ریال --- تکمیل دبستان شهید مجید عباسی منطقه ۵ تهران با برآورد ۶.۸۰۵.۱۸۷.۰۴۹ ریال و تضمین ۳۴۰.۲۵۹.۳۵۳ ریال --- تکمیل مدرسه آسیه عصمت شهریار با برآورد ۱۶.۴۷۳.۵۴۰.۶۷۳ ریال و تضمین ۸۲۳.۶۷۷.۰۳۴ ریال --- تکمیل مدرسه خیری جوقین شهریار با برآورد ۱۰.۴۰۹.۱۹۰.۰۸۲ ریال و تضمین ۵۲۰.۴۵۹.۵۰۵ ریال --- تکمیل مدرسه خیری علمی (مهدوی) شهرک چشمه منطقه ۵ تهران با برآورد ۸۰.۰۴۵.۴۰۹.۹۱۸ ریال و تضمین ۴۰۲.۲۷۰.۴۹۶ ریال --- تکمیل مدرسه مسکن مهر شت ناصر فیروزکوه با برآورد ۱۹.۷۰۲.۲۳۰.۲۵۱ ریال و تضمین ۹۸۵.۱۱۱.۵۱۳ ریال --- تکمیل مدرسه مسکن مهر شماره ۲ پیشوا با برآورد ۲۴.۶۱۳.۹۹۵.۸۴۷ ریال و تضمین ۱.۲۳۰.۶۹۹.۷۹۳ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- مراجعه به سایت -- تهران بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خلیل زاده اداره کل نوسازی مدارس اتان تهران واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۲۱۸۸۷۷۹۵۱۰--۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.dres.ir/tehran وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان سازمان نوسازی مدارس کشور منطقه 1 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهرانمناقصه تعمیرات اساسی ساختمان سازمان نوسازی مدارس کشور منطقه 1 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن