سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۸۸۵۰۰۰۰۴۸
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۲۱۱۹۷۳۸۸۵۰۰۰۰۴۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : استعلام سامانه محاسباتی-مشخصات به پیوست میباشد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۷-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : اردبیل-انتهای خیابان دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۵-۳۳۵۱۲۸۰۲ تلفن ۰۴۵-۳۳۵۱۰۱۳۵ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام سامانه محاسباتی-مشخصات به پیوست میباشد معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلیاستعلام سامانه محاسباتی-مشخصات به پیوست میباشد معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن