سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آرامستان شهرداری یزد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۴۳۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حمل اموات درون شهری و حمل اموات برون شهری به تمامی نقاط کشور (ایران)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۰۲۲۰۷۰۸۸۹ بانک تجارت شعبه امام خمینی / سپرده شركت در مناقصه ضمانت ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۰۹۰۴۱۰۸۱۷ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در وجه شهرداری یزد یا ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماه یا اوراق مشارکت بی نام در وجه حساب مذکور یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مرکز
۰۳۵۳۶۲۵۸۰۰۰-۲-۱۵۳۰ داخلی ۲۲۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.yazd.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حمل اموات درون شهری و حمل اموات برون آرامستان شهرداری یزدمناقصه واگذاری حمل اموات درون شهری و حمل اموات برون آرامستان شهرداری یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن