سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت پسماند شهرداری قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۴۳۵۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق شرکت های خدماتی واجد شرایط
شرایط : گواهی صلاحیت اداره کار
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقدی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : قم، فلکه ۷۲ تن، ابتدای جاده کوه سفید، طبقه پایین سازمان تاکسیرانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
آدرس ارسال مدارک : قم، فلکه ۷۲ تن، ابتدای جاده کوه سفید، طبقه پایین سازمان تاکسیرانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
۰۲۵۳۶۵۵۱۸۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : 19 دی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق مدیریت پسماند شهرداری قممناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق مدیریت پسماند شهرداری قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن