مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۰۲۱۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۴۳۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه ۴۴ پازندان شامل احداث عملیات تخریب - عملیات خاکی - عملیات بنایی با سنگ - اندود و بندکشی - قالب بندی و چوب بست - کارهای فولادی - بتن ریزی - زیراساس - اساس و بالاست - نصب علائم و تجهیزات ایمنی - مرمت محوطه چاه - مرمت گودال آبگل - احداث گودال سوخت - احداث آبرو پل بتنی در طول مسیر و جاده دسترسی به آن در ۶۰ کیلومتری امیدیه بمدت ۶ ماه با برآورد ۱۴,۸۴۹,۹۷۵,۰۵۲
شرایط : حداقل پایه ۵ گرایش راه و ترابری - داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار - معرفینامه کتبی و اصل فیش بانکی - ارائه یک نسخه از اساسنامه و شرکتنامه و اگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامیست - ارائه معرفینامه و کارت ملی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷ نزد بانک مرکزی ایران شعبه مرکزی اهواز کد ۰ و ارائه فیش مربوطه / سپرده شركت در مناقصه ۷۴۲.۴۹۷.۸۵۳ ریال ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ به حساب ۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷ نزد بانک مرکزی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : در یکی از روزهای اداری از ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
آدرس خرید اسناد : اهواز کوی فدائیان اسلام خیابان پارک ۴ روبروی امور مسافرت (مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها) اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها اتاق شماره ۱ و یا تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان بیهقی پلاک ۲۸ ساختمان مرکزی ۱۱ شرکت ملی نفت ایران طبقه ۲ دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب
آدرس ارسال مدارک : دفتر کمیسیون مناقصات واقع در اهواز کوی فدائیان اسلام خیابان نفت ساختمان ۵ طبقه بلوک ۱ طبقه ۲ اتاق ج ۲۵۱
- تلفن - فکس
- ایمیل sajar.mporg.ir www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوبمناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن