مناقصه 28-97/95 : اجرای روشنایی سه راهی قلعه سفید دالکی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۵۸۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۸-۹۷/۹۵ : اجرای روشنایی سه راهی قلعه سفید دالکی شهرستان دشتستان با برآورد ۳.۱۱۱.۳۰۵.۷۷۶ ریال و تضمین ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ رشته نیرو و ترابری --- ۳۰-۹۷/۹۵ : تهیه و نصب تعمیرات گاردریل و متعلقات جهت ایمن سازی سر گاردریل حوزه استان بوشهر با برآورد ۳.۰۰۸.۸۹۳.۳۰۶ ریال و تضمین ۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ رشته راه و ترابری
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۹/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ---
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -- بوشهر خیابان ریسعلی دلوار یچهار راه کشتیرانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر امور اداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 28-97/95 : اجرای روشنایی سه راهی قلعه سفید دالکی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهرمناقصه 28-97/95 : اجرای روشنایی سه راهی قلعه سفید دالکی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن