سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۹۱۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری با برآورد ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته راه و ترابری (سازمان مدیریت) و ایمنی (صادره از ادارات کار)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷۷/۲۳ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۸/۳۰
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن