مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۹۱۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر ناحیه صنعتی دشت زرین با برآورد ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته راه و ترابری (سازمان مدیریت) و ایمنی (صادره از ادارات کار)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷۷/۲۳ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - تجدید
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاریمناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن