مناقصه ارزیابی ساده به شرح ذیل: 97/31/769: تهیه و اجرای حفاظ راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۹۷۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی ساده به شرح ذیل: ۹۷/۳۱/۷۶۹: تهیه و اجرای حفاظ فلزی گاردریل در راه های حوزه استحفاظی استان با برآورد ۱۴.۷۶۳.۷۷۷.۳۱۸ ریال و تضمین ۷۳۸.۱۸۸.۸۶۶ ریال --- ۹۷/۳۱/۸۲: تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی در راه های حوزه استحفاظی استان با برآورد ۱۹.۵۴۰.۲۷۲.۶۵۲ ریال و تضمین ۹۷۷.۰۱۳.۶۳۳ ریال
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ تا ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت - مشهد - انتهای خیابان فدائیان اسلام
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴-۰۵۱۳۳۴۱۲۰۲۴-۸ تلفن ۰۵۱۳۳۴۳۵۸۸۸ فکس
- ایمیل WWW.IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول -
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی ساده به شرح ذیل:
97/31/769: تهیه و اجرای حفاظ راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضویمناقصه ارزیابی ساده به شرح ذیل:
97/31/769: تهیه و اجرای حفاظ راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن