سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع فجر نوار مرز

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۹۹۶۳۸۰۷۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع فجر نوار مرز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
توضیحات : نوع تضمین شرکت در مناقصه : ۲ ۲-ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما با مشخصات مندرج در شرایط عمومی مناقصه رسید بانکی واریز وجه نقد به حساب وجوه سپرده عمرانی مناقصه گزار به شماره ) ۴۰۰۱۱۱۷۶۰۷۱۴۵۰۰۳( IR۳۳۰۱۰۰۰۰ بانک مرکزی ایران – ( واریز در بانک های ملی ، سپه و کشاورزی انجام می پذیرد)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مجتمع فجر نوار مرز- عملیات باقیمانده سایت مخزن 10000 مناقصه مجتمع فجر نوار مرز- عملیات باقیمانده سایت مخزن 10000
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن