مناقصه حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه اداره کل گمرک شهید رجایی بندرعباس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل گمرک شهید رجایی بندرعباس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۰۱۶۱۰۰۰۰۰۷
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۱۹۹۶۳۴۶۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه احداث ۶۵واحد منازل مسکوني در کوي فرهنگيان بندرعباس به شماره۲/۹۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ میباشد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
آدرس خرید اسناد : مجتمع بندری شهید رجایی گمرک شهید رجایی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه اداره کل گمرک شهید رجایی بندرعباس مناقصه حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه اداره کل گمرک شهید رجایی بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن