مناقصه انجام عملیات حفاری ، لوله گذاری و پمپاژ تعداد آب منطقه ای هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۲۳۲۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات حفاری ، لوله گذاری و پمپاژ تعداد ۶ حلقه چاه اکتشافی بهره برداری تامین آب در سطح استان ه با برآورد ۱۹,۶۲۴,۵۴۹,۳۳۷
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب سیبا ۴۰۰۱۱۰۱۷۰۴۰۱۸۴۶۱ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۹۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۷-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۸-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۸-۱۴
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به نشانی www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.hrrw.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۲-۰۷ ---- آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزيابی کيفی نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات حفاری ، لوله گذاری و پمپاژ تعداد آب منطقه ای هرمزگانمناقصه انجام عملیات حفاری ، لوله گذاری و پمپاژ تعداد آب منطقه ای هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن