مناقصه ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی بویلرهای دستگاه های آبسازی شماره نفت فلات قاره ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نفت فلات قاره ایران

شماره آگهی ۰۸۲/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۲۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی بویلرهای دستگاه های آبسازی شماره ۳ و ۴ منطقه سیری
شرایط : پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۶۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز از تاریخ پایان دریافت مدارک
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت - تهران - خیابان ولیعصر نرسیده به تقاطع مدرس خیابان تورج خیابان خاکزاد شماره ۱۲ شرکت نفت فلات قاره ایران طبقه ۵ امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۳۹۴۲۵۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.iooc.co.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی بویلرهای دستگاه های آبسازی شماره نفت فلات قاره ایرانمناقصه ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی بویلرهای دستگاه های آبسازی شماره نفت فلات قاره ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن