مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود گاز استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان کرمان

شماره آگهی ۵۳-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۲۶۳|۷۷۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود ۳۷۵۰۰ متر خط تغذیه و ۱۰۳۰۰ متر شبکه توزیع در محور صنعتی کوه کویز سیرجان - مدت ۵۴۶ روز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه - تجدید - نوبت اول
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود گاز استان کرمانمناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود گاز استان کرمان
مناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود گاز استان کرمانمناقصه اصلاحیه - ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود گاز استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن