مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل لوله شرکت آب منطقه ای استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب منطقه ای استان یزد

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۷۴۰۰۰۰۲۶
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۲۹۶۳۷۹۰۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری سد هرات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
آدرس خرید اسناد : یزد ،‌بلواردانشجو ، مجتمع ادارات ،‌شرکت آب منطقه ای یزد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مناقصه گرموظف است ضمن ثبت و بارگذاری کلیه اسناد مناقصه،قیمت و تضمين در سامانه،اصل تضمین شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی در پاكت جداگانه ای که بر روی آن عنوان پاکت (الف) ، موضوع مناقصه و نام و نشاني پيشنهاددهنده نوشته شده قرار داده و حداکثر تا يك ساعت قبل از زمان بازگشايي پيشنهادات (مندرج درسامانه) به دبیرخانه حراست دستگاه مناقصه گزار به نشانی يزد، بلوار دانشجو،مجتمع ادارات،شركت آب منطه اي يزد، طبقه دوم تحويل نموده و رسيد ديافت نمايد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل لوله شرکت آب منطقه ای استان یزدمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل لوله شرکت آب منطقه ای استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن