مناقصه اجرای شبکه توزیع آب فاز توسعه ناحیه صنعتی سرایان شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۲۹۸۰۰۰۰۰۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۲۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه توزیع آب فاز توسعه ناحیه صنعتی سرایان ۱ به طول حدود ۶۲۰۰ متر با برآورد ۵,۰۶۲,۲۰۳,۵۳۱
شرایط : رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی به شماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۳.۱۱۱.۰۰۰ ریال به صورت یک یا ترکیب از تضمین های موضوع بندهای الف، ب، پ، ج، چ، و ج ماده ۴ و یا واریز به حساب شماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ نزد بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران - بیرجند خیابان شهید مطهری سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان جنوبی
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه توزیع آب فاز توسعه ناحیه صنعتی سرایان شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبیمناقصه اجرای شبکه توزیع آب فاز توسعه ناحیه صنعتی سرایان شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن