مناقصه واگذاری خرید المنت فیلترهای اسکید بیرونی گاز واحدهای نیروگاه تولید نیروی برق بندرعباس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید نیروی برق بندرعباس

شماره آگهی ۱۷/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۲۱۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید المنت فیلترهای اسکید بیرونی گاز واحدهای نیروگاه ایسین
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۹۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا فیش واریز به نفع کارفرما
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۷۶۳۳۶۶۹۸۵۵ داخلی ۸۳۴-۸۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید المنت فیلترهای اسکید بیرونی گاز واحدهای نیروگاه تولید نیروی برق بندرعباسمناقصه واگذاری خرید المنت فیلترهای اسکید بیرونی گاز واحدهای نیروگاه تولید نیروی برق بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن