مناقصه اجرای شبکه گاز محوطه و خطوط تغذیه توربین های خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه تهران

شماره آگهی ۴۶/۱۲۵۰/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۲۱۱۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه گاز محوطه و خطوط تغذیه توربین های مرکز مغانک - مدت زمان ۳ ماه شمسی با برآورد ۴,۹۷۹,۷۰۷,۲۶۷
شرایط : تاییدیهاز اداره گازرسانی به صنایع شرکت گاز استان تهران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۱۷۵ IR بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی و یا واریز به حساب شبا ۵۷۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۱۷۵ IR بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : پس از درج آگهی نوبت اول الی ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ راس ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : تهران، جاده قدیم قم، سه راه خیرآباد، انتهای بلوار تاسیسات نفت ری، شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران، طبقه همکف، امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : تهران، جاده قدیم قم، سه راه خیرآباد، انتهای بلوار تاسیسات نفت ری، شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران، طبقه همکف، امور حقوقی و قراردادها
۰۲۱۶۱۶۴۰۵۴۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه گاز محوطه و خطوط تغذیه توربین های خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه تهرانمناقصه اجرای شبکه گاز محوطه و خطوط تغذیه توربین های خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن