مناقصه طبخ غذای نیمروز کارکنان طبق لیست و آنالیز منوی صنایع مهام شهید دوران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع مهام شهید دوران

شماره آگهی ۱۶۱۳/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۲۱۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه طبخ غذای نیمروز کارکنان طبق لیست و آنالیز منوی غذا
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ده رو زپس از تاریخ نشر آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران انتهای بزرگراه شهید بابایی جاده اختصاصی پارچین صنایع مهام شهید دوران
آدرس ارسال مدارک : صندوق شماره ۱۲۰
۰۲۱۳۵۷۶۸۳۵۳-۳۵۷۶۸۳۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه طبخ غذای نیمروز کارکنان طبق لیست و آنالیز منوی صنایع مهام شهید دورانمناقصه طبخ غذای نیمروز کارکنان طبق لیست و آنالیز منوی صنایع مهام شهید دوران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن