مناقصه خرید غذا (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۸۷۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید غذا (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال بانک ملی به حساب ۲۱۷۸۰۶۵۷۶۸۰۰۵ یا شناسه ملی ۱۳۱۸۰۰۰۱۵۳۱۰۰۸۵ / سپرده شركت در مناقصه ۲۷۰.۱۹۳.۰۲۰ ریال به صورت ضمانتنامه های بانکی و یا وجه نقد به شماره حساب سپرده ۲۲۹۵۹۵۷۲ بانک رفاه شعبه اسدآباد و کد اقتصادی ۴۱۱۵۵۹۹۶۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۴۴۴۲ و کد پستی ۶۵۴۱۸۴۳۱۸۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اسدآباد میدان امام ره ساختمان معاونت و منابع مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱۳۳۱۱۷۴۵۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید یک محله ای
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید غذا (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبادمناقصه خرید غذا (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن