مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران بمنظور انجام معاملات سلج شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۸۷۴۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران بمنظور انجام معاملات سلج و مواد زائد تولیدی در تجهیزات و حوضچه های نفتی در مناطق مختلف تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران از جمله شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت فلات قاره، مهندسی و توسعه نفت، نفت و گاز اروندان، نفت مرکزی و پایانه نفتی ایران و مدت انجام ۲ سال به شرح : انجام عملیات تخلیه سلج از مخازن و تجهیزات نفتی شامل مخازن ذخیره نفت سقف ثابت و متحرک، مخازن و سایر ظروف فرآورش نفت خام در زمان مشخص شده با استفاده از تجهیزات و روش های مناسب مورد تاییدکارفرما باشد و همچنین رعایت کلیه الزامات ایمنی و محیط زیستی -- انجام عملیات تخلیه سلج از گودال ها و حوضچه های نفتی دارای دیواره بتنی یا خاکی با جاده دسترسی عمدتا خاکی، شامل سلج های موجود بر روی سطح آب و یا در کف حوضچه، در زمان مشخص شده با استفاده از تجهیزات و روش های مناسب که مورد تایید کارفرما باشد و همچنین رعایت کلیه الزامات ایمنی و محیط زیستی -- بارگیری و حمل سلج جمع آوری شده با استفاده از خودروهای حمل مناسب که ملاحظات ایمنی و سایر مقررات حمل و نقل و غیره را رعایت نمایند و همچنین تعداد آنها به حد کافی باشد تا در راستای اجرای برنامه زمانی جمع آوری خروج سلج از محل تاسیسات کارفرما خللی ایجاد نشود
شرایط : پروانه بهره برداری معتبر در رابطه با مواد هیدروکربوری از وزارت
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز، کوی فدائیان اسلام، خیابان پارک ۴، مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها اتاق شماره ۱ و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پلاک ۲۸، ساختمان مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب
آدرس ارسال مدارک : اهواز، کوی فدائیان اسلام، خیابان پارک ۴، مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها اتاق شماره ۱ و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پلاک ۲۸، ساختمان مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - اعلام آمادگی ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
منابع : اقتصاد مردم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران بمنظور انجام معاملات سلج شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوبمناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران بمنظور انجام معاملات سلج شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن