مناقصه تجدید حفر چاه آهکی ـ آهک مارنی مجموعه خانیمن آب و فاضلاب روستایی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۸۷۹۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تجدید حفر چاه آهکی ـ آهک مارنی مجموعه خانیمن شهرستان مرودشت با برآورد ۷.۸۶۵.۲۴۴.۸۹۱ ریال و تضمین ۳۹۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۷۱ : تجدید حفر چاه آبرفتی ـ آهکی ـ آهک مارنی مجموعه بارز آباد شهرستان مرودشت ـ با برآورد ۶.۶۵۲.۹۸۵.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۳۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۷۲ : تجدید حفر چاه آبرفتی ـ آهک مارنی مجموعه خاه خمیس علیا شهرستان شیراز با برآورد ۵.۷۲۰.۱۹۶.۸۹۵ ریال و تضمین ۲۸۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
آدرس خرید اسناد : شیراز بلوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تجدید حفر چاه آهکی ـ آهک مارنی مجموعه خانیمن آب و فاضلاب روستایی استان فارسمناقصه تجدید حفر چاه آهکی ـ آهک مارنی مجموعه خانیمن آب و فاضلاب روستایی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن