مناقصه بازگشایی قسمتی از راه روستایی ماشکار به طول 4 راه و شهرسازی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان هرمزگان

شماره آگهی ۱۰۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۷۲۸۸۷۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه بازگشایی قسمتی از راه روستایی ماشکار به طول ۴ کیلومتر با برآورد ۵,۳۷۳,۵۷۰,۷۱۶
شرایط : رتبه حداقل ۵ ابنیه و ظرفیت خالی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب درآمدهای عمومی بانک ملی به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۵۴۰۹۰۰۸ / سپرده شركت در مناقصه ۲۶۸.۶۷۸.۵۳۶ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت ستاد ایران - سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : همکاری ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بازگشایی قسمتی از راه روستایی ماشکار به طول 4 راه و شهرسازی استان هرمزگانمناقصه بازگشایی قسمتی از راه روستایی ماشکار به طول 4 راه و شهرسازی استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن