سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۹۷/L/۲۲ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۱۷۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۰۹-۹۰-۹۷۳۲۰۳۳/G۱۴ : خرید LINEPIPE ۴ با تضمین ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۹۶۱۴۰۰۰۰۱/s۰۲ : خرید Super heater elrment با تضمین ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۸-۹۰-۹۶۲۳۴۰۰۱۷۵/S۰۲ : خرید TUBEBUNDLE با تضمین ۲۷۳.۲۵۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۷۳۲۸۰۰۰۰۶/g۱۴ : خرید بیسیم دستی ضدانفجار ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۶۴۲۴۰۱۴۹/P۰۷: خرید COMPLETE CENTRIFUGAL AIR BLOWER با تضمین ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰۰۹۰۹۷۴۲۴۰۰۰۰۲/p۰۷ : خرید پکیج بویلر بازیافت حرارتی با تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۷۴۲۴۰۰۰۱۳/G۱۹ : خرید الکتروموتور با تضمین ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۷۴۲۴۰۰۵۰/p۱۰ : خرید level transmitter با تضمین ۱.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http: www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی 09-90-9732033/G14 : خرید LINEPIPE 4  با پالایش نفت آبادانمناقصه ارزیابی کیفی 09-90-9732033/G14 : خرید LINEPIPE 4  با پالایش نفت آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن