سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دزفول - منطقه 3

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۱۸۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات عمرانی و تعمیرات در سطح منطقه با برآورد ۴,۱۹۴,۴۱۶,۹۲۱
شرایط : گواهی صلاحیت و گواهی نامه ایمنی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۱۸۰۲۳۰۸۸۲۷۹۱۶۰۰۸ بانک انصار / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد برآورد به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر بانکی بنام شرکت و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ راس ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری مرکزی دزفول
۰۶۱۴۲۴۲۰۵۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.dezful.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات عمرانی و تعمیرات در سطح منطقه شهرداری دزفول - منطقه 3مناقصه انجام خدمات عمرانی و تعمیرات در سطح منطقه شهرداری دزفول - منطقه 3
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن