مناقصه 200973489000111: آسفالت سطحی چیپ سیل در محورهای شرق استان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۳۷۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۱۱۱: آسفالت سطحی چیپ سیل در محورهای شرق استان مازندران - تجدید اول با برآورد ۴.۹۹۳.۶۳۵.۳۴۰ ریل و تضمین ۲۴۹.۶۸۱.۷۶۷ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۱۱۲: آسفالت سطحی چیپ سیل در محورهای غرب استان مازندران تجدید اول با برآورد ۴.۹۹۳.۶۳۵.۳۴۰ ریال و تضمین ۲۴۹.۶۸۱.۷۶۷ ریال--- ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۱۱۳:آسفالت سطحی چیپ سیل در محورهای مرکز استان مازندران - تجدید اول با برآورد ۴.۹۹۳.۶۳۵.۳۴۰ ریال و تضمین ۲۴۹.۶۸۱.۷۶۷ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۱۱۴: بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی جوربند - واز شهرستان نور - تجدید اول با برآورد ۱۳.۲۱۷.۹۴۷.۱۱۱ ریال و تضمین ۶۶۰.۸۹۷.۳۵۶ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۱۱۵: روکش آسفالت محور ساری - کیاسر با برآورد ۱۳.۰۱۸.۷۴۲.۹۸۶ ریال و تضمین ۶۵۰.۹۳۷.۱۴۹ ریال
شرایط : رتبه ۵ رشته راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : ساری - خیابان انقلاب مقابل استانداری - اداره پیمان و رسیدگی - سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۳۳۲۶۰۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200973489000111: آسفالت سطحی چیپ سیل در محورهای شرق استان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندرانمناقصه 200973489000111: آسفالت سطحی چیپ سیل در محورهای شرق استان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن