مناقصه خرید فیبر نوری 24 و 48 کر SM خاکی مخابرات ایران مدیریت منطقه مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران مدیریت منطقه مازندران

شماره آگهی ۱۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۳۷۶۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید فیبر نوری ۲۴ و ۴۸ کر SM خاکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۴۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
آدرس خرید اسناد : بابل خیابان مدرس، مدیریت مخابرات منطقه مازندران اداره خرید و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بابل، خیابان مدرس، دبیرخانه مدیریت منطقه مازندران
۰۱۱۳۲۳۶۱۳۵۳ تلفن ۰۱۱۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید فیبر نوری 24 و 48 کر SM خاکی مخابرات ایران مدیریت منطقه مازندرانمناقصه خرید فیبر نوری 24 و 48 کر SM خاکی مخابرات ایران مدیریت منطقه مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن