مناقصه خرید دستگاه فیلتراسیون روغن europafilter مدل ef2000 پالایش گاز فجر جم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز فجر جم

شماره آگهی m۹۷۰۵-۳۰۴۸۸۹۶۱۸۱-a ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۳۵۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دستگاه فیلتراسیون روغن europafilter مدل ef۲۰۰۰
شرایط : تصویر اساسنامه به همراه آگهی آخرین تغییرات و رونوشت گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح - تقاضای کتبی منبی بر آمادگی شرکت در مناقصه - گواهی پرداخت هزینه اسناد به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۰۳۱۴۸۴۰۰۰۷ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : بوشهر شهرستان جم ـ شرکت پالایش گاز فجر جم ـ امور کالا
۰۷۷۳۱۶۸۲۱۵۳ تلفن ۰۷۷۳۱۶۸۲۸۲۷ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - اعلام آمادگی ۷ روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید دستگاه فیلتراسیون روغن europafilter مدل  ef2000  پالایش گاز فجر جممناقصه خرید دستگاه فیلتراسیون روغن europafilter مدل  ef2000  پالایش گاز فجر جم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن