سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خرید و تحویل تجهیزات سراهای

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۵۳۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید و تحویل تجهیزات سراهای با برآورد ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان فرهنگی، مناقصه واگذاری خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان فرهنگی،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن