سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۵۳۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با برآورد ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها و پیمانهای واقع در میدان توحید - بلوار بلال شهرداری کرج طبقه هفتم
آدرس ارسال مدارک : کرج - میدان بلال دبیرخانه شهرداری کرج
۰۲۶۳۵۸۹۲۴۴۳-۳۵۸۹۲۴۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.KARAJ.IR وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان فرهنگی، شهرداری کرجمناقصه واگذاری خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان فرهنگی، شهرداری کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن