سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

شماره آگهی ۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۷۸۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد حوزه های مرکزی کرخه جنوبی و کارون جنوبی به مدت ۱۲ ماه با برآورد ۸۳,۰۸۶,۷۸۶,۴۹۸
شرایط : دارا بودن گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۴۵۰۴۳۱۱۱۹۳۴۶۷۰۰۰۱ بانک انصار شعبه امامیه بنام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور / سپرده شركت در مناقصه ۲.۹۸۱.۷۴۰.۰۰۰ ریال به شماره شبا ۲۱۴۵۰۴۳۱۱۱۹۳۴۶۷۰۰۱ بانک انصار شعبه امانیه به نام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
آدرس خرید اسناد : اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خ نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاور اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خ نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاور اداره قراردادها
۰۶۱۳۳۷۴۱۴۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.KASHCO.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد حوزه های مرکزی بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوورمناقصه انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد حوزه های مرکزی بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن