سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه بین المللی امام خمینی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۷۱۸۱۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه امور پیشخدمتی و نظافتی، امور فضای سبز، امور انتظاماتی و تعهدات بیمه تکمیلی دانشگاهی بین المللی امام خمینی ره ـ امور پیشخدمتی و نظافتی (با سپرده ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ـ امور انتظاماتی با سپرده شرکت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال امور فضای سبز با سپرده شرکت در مناقصه ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ و امور تعهدات بیمه تکمیلی مطابق مقررات هیأت وزیران خود را د سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریتل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در قزوین - انتهای بلوار امام خمینی - سازمان مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در قزوین - انتهای بلوار امام خمینی - سازمان مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی
۰۲۸۳۳۹۰۱۵۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ikiu.ac.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور پیشخدمتی و نظافتی، امور فضای سبز، امور انتظاماتی دانشگاه بین المللی امام خمینیمناقصه امور پیشخدمتی و نظافتی، امور فضای سبز، امور انتظاماتی دانشگاه بین المللی امام خمینی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن