سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان کرمانشاه

شماره آگهی ۲۵/۹۷/۵۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۷۵۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای باقیمانده عملیات سیویل حصار دوم ایستگاه CGS اول کرمانشاه،حصاربتنی محوطه انبار،آجرچینی و برق سوله سایبان لوله های انبار کالا با برآورد ۷,۷۱۳,۱۹۱,۰۹۶
شرایط : گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت ایمنی پیمانکاران ـ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ـ صلاحیت ایمنی پیمانکاران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۴۲۴۴ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی کد ۱۸۰۴۰ / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۶۳۳۷۵۲۰۰۸ بانک ملی ـ شعه مرکزی کرمانشاه ـ به نام شرکت گاز استان کرمانشاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹.۳۰
آدرس خرید اسناد : امور پيمانهای شرکت گاز استان کرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nigc-ksh.ir وب سایت
توضیحات : تجدید یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات سیویل حصار دوم ایستگاه CGS اول گاز استان کرمانشاهمناقصه اجرای باقیمانده عملیات سیویل حصار دوم ایستگاه CGS اول گاز استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن