سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق دماوند

شماره آگهی ۰۲۰-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۷۵۵۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات تست دینامیک و استاتیک جرثقیلهای سقفی سالن های توربین هال نیروگاه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت سفته یا چک تضمین
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۵۵۲۲۱۴۸۹-۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.DPGM.IR وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات تست دینامیک و استاتیک جرثقیلهای سقفی سالن مدیریت تولید برق دماوندمناقصه انجام عملیات تست دینامیک و استاتیک جرثقیلهای سقفی سالن مدیریت تولید برق دماوند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن