سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره آگهی ۲۱۹۷۲۴۵۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۰۷۵۵۱|۵۵۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی ، تامین و اجرای جایگزینی رکتیفایرها و ترانسفورماتورهای رکتیفایری پالایشگاه مجتمع مس سرچشممه به صورت EPC
شرایط : گوایه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضای هیات مدیره مدیرعامل و نیز صاحبان امضای مجاز - تصویر قراردادهای مشابه و رضایتنامه از کارفرمایان قبلی - سند مالکیت و یا مدارکی دال بر در اختیار داشتن ماشین آلات مندرج در بند - مدرکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد - هرگونه مدرکی دال بر توانایی متقاضی جهت اجرای کار - تصویر HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده - تصویر گواهی صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : کرمان، شهر مس سرچشمه، امور قراردادها، ساختمان شهید علی ایرانمنش
۰۳۴۳۴۳۰۳۴۰۶ تلفن ۰۳۴۳۴۳۰۳۴۰۲-۲۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود - تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه طراحی ، تامین و اجرای جایگزینی رکتیفایرها و ترانسفورماتورهای شرکت ملی صنایع مس ایرانمناقصه طراحی ، تامین و اجرای جایگزینی رکتیفایرها و ترانسفورماتورهای شرکت ملی صنایع مس ایران
مناقصه طراحی ، تامین و اجرای جایگزینی رکتیفایرها و ترانسفورماتورهای شرکت ملی صنایع مس ایرانمناقصه طراحی ، تامین و اجرای جایگزینی رکتیفایرها و ترانسفورماتورهای شرکت ملی صنایع مس ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن