سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۲۸۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه با برآورد ۸,۳۵۸,۹۳۲,۰۰۰
شرایط : ارائه درخواست کتبی - ارائه گواهی صلاحیت ازاداره کل کار و رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۶ جهت شرکتهای خدماتی - ارائه اساسنامه - اگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت - لیست اعضاء - هیئت مدیره به همراه کپی مدارک تحصیلی آنان - داشتن تجربه و سوابق کاری مرتبط و توان مالی و حسن انجام کار - ارائه معرفینامه جهت شرکت در جلسه توجیهی الزامیست - ارائه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتمایع استان مرکزی از سوی شرکت برنده قبل از عقد قرارداد الزامیست - پیمانکار برنده میبایست قبل از شروع به کار ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نماید
تاریخ دریافت اسناد : دو هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ راس ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه  مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن