مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه امور در برخی از بخش هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران هما
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران هما

شماره آگهی ۴۴۷۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۳۳۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه امور در برخی از بخش ها و واحدهای مستقر در ادارات مرکزی تهران، فرودگاه امام خمینی (ره) و برخی شعب هما در شهرستانها به شرح : امور مربوط به پذیرش، محاسبه و کنترل اسناد بیمه درمانی کارکنان -- خدمات آموزشی و کمک آموزشی -- کلیه امور خدماتی، تاسیساتی و برقی مربوط به مرکز تفریحی، فرهنگی (هما) در شهرستان رامسر -- ارائه کلیه خدمات مربوط به مجموعه استخر و سونای مرکزی تفریحی، فرهنگی و ورزشی (هما) -- انجام بخشی از امور مربوط به خدمات بازرگانی از قبیل فروش بار و مسافر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) در ادارات مرکزی مهرآباد، شعبه اردبیل و بندرعباس --- انجام خدمات مربوط به کنترل پرواز - دیسپچر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و کنترل و رسیدگی به اسناد مالی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و بررسی قیمت تمام شده و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به مجموعه های امور کارکنان مستقر در ایستگاه های امام خمینی (ره)، مهرآباد و شعبه مشهد و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به تشریفات، برگزاری مراسم و همایش ها، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، تهیه و تامین اقلام تبلیغاتی، هماهنگی و انجام امور تبلیغاتی محیطی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به فعالیت در اتاق استریل و انجام امور دفتری و بایگانی همچنین امور مربوط به ازمایشگاه تشخیص طبی در مرکز پزشکی هوایی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما)
شرایط : معرفی نامه به همراه کپی برابر اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکار در رسته تامین نیروی انسانی صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و فیش وارییز به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۷۰۵۹۸۹۰۰۶ بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۱.۹۲۷.۶۴۳.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۹ الی ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : تهران، فرودگاه مهرآباد، ادارات مرکزی (هما)، ساختمان پشتیبانی، واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی اطاق ۳۰۱ -- سایت
آدرس ارسال مدارک : تهران، فرودگاه مهرآباد، ادارات مرکزی (هما)، ساختمان پشتیبانی، واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی اطاق ۳۰۱
۰۲۱۴۶۶۲۴۴۳۰-۴۶۶۲۴۱۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای (فشرده)
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه امور در برخی از بخش هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران همامناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه امور در برخی از بخش هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران هما
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن