سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره آگهی ۲-۸۷-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۳۱۶۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خدمات خودرویی شهرداری سایت راه آهن تهران
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی --- گواهی صلاحیت معتبر و برابر اصل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه امور حمل و ئقل یا مجوز فعالیت از اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه در زمینه حمل و نقل عمومی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۶۰.۲۳۲.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۵/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین خدمات خودرویی شهرداری سایت راه آهن تهران  راه آهن جمهوری اسلامی ایرانمناقصه تامین خدمات خودرویی شهرداری سایت راه آهن تهران  راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن